روز یادبود: غیر یهودیان ، آزادی و انسانیت ناگفته ، اروپا

[ad_1]

(آنسا) – روم ، 27 ژانویه – “ما که به شهادت بازماندگان گوش می دهیم مجبور می شویم به یاد داشته باشیم که آزادی و انسانیت قابل بحث نیستند.” پائولو جنتیلیونی آن را در روز یادبود توییت کرد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA