دی مایو در اتحادیه اروپا ، مرگ ریگنی نیز یک زخم اروپایی-آفریقایی است

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 25 ژانویه – “همکاران عزیز ، امروز سالگرد درگذشت جولیو رگنی است. ترور وحشیانه وی هنوز زخمی در ایتالیا است ، اما امروز من برای مقابله با شما اینجا هستم ، زیرا همان زخم به ناچار اروپایی است. “به این ترتیب ، وزیر امور خارجه ، لوئیجی دی مایو ، در شورای اتحادیه اروپا سخنرانی کرد. (HANDLE) .

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA