دوزهای فراموش شده Pfizer، German Land واکسیناسیون را متوقف می کند – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – برلین ، 20 ژانویه – نوردراین-وستفالن واکسیناسیون را به دلیل کمبود دوز واکسن Biontech-Pfizer به مدت 10 روز به حالت تعلیق درآورد: به گفته Dpa “این مقدار توسط واکسن توسط وزارت بهداشت آلمان تایید شده است” از یک تغییر در برنامه واکسیناسیون “، در نامه ای آمده است که در روزنامه رسمی رسیده است. بنابراین واکسیناسیون در خانه های سالمندان و بیمارستان ها با زایمان بعدی واکسن تا 31 ژانویه به حالت تعلیق در می آید. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA