در پاریس ، رستوران ها در بازار برای زنده ماندن از بحران – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 24 ژانویه – بازارهای محله پاریس برای رستوران های بحران زده باز می شوند. این ابتکاری در پایتخت فرانسه برای توسعه برداشت و دسترسی بیشتر به مشتریان است. نام آن “Place aux restos! (محلی برای رستوران ها!) و با پیشنهاد صاحبان و مدیران رستوران هایی که ماه ها تعطیل شده اند برای سرمایه گذاری در 161 غرفه ارائه شده توسط شهرداری پاریس و واقع در 50 بازار در تمام مناطق پایتخت آغاز می شود همه مطابق با پروتکل های بهداشتی ارائه شده برای Covid-19.

برای اطلاعات بیشتر ، فقط به وب سایت پاریس سیتی بروید. رستوران داران مستقل مجاز هستند ، بنابراین زنجیره های بزرگی را که با هزینه کمی فضای نمایشگاهی دارند ، مستثنی می کنند. بیشتر غرفه ها ، حدود صد دستگاه ، به آب و برق روان مجهز هستند و تا چند روز آینده کار خواهند کرد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA