دانشمند WHO ، هدف از این ماموریت این نیست که مقصر چین-آسیا باشد

[ad_1]

(آنسا) – روم ، 12 ژانویه – ماموریت محققان WHO در چین برای کشف منشا ویروس کرونا این نیست که “انگشت خود را به سمت پکن” به سبک “ترامپ” نکشند. این مورد تأکید یکی از دانشمندان آژانس سازمان ملل متحد فابیان لیندرز ، متخصص اپیدمیولوژی موسسه رابرت کوچ که پنجشنبه به همراه 9 دانشمند دیگر وارد کشور می شود.

این محقق به گاردین گفت: “این موضوع در مورد شناسایی چین به عنوان مقصر نیست. در مورد كاهش خطر است. و رسانه ها می توانند با پرهیز از اتهامات ترامپ به ما كمك كنند. كار ما سیاسی نیست”.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA