دادگاه فرجام خواهی علیه دستگیری ناوالنی اروپا را رد کرد

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 28 ژانویه – دادگاه منطقه ای مسکو درخواست لغو بازداشت 30 روزه اعمال شده علیه الکسی ناوالنی را رد کرد. تا کمتر از دو هفته پیش ، این معارض در آلمان بود و پس از مسمومیت در بیمارستان بستری شد ، که توسط کرملین مشکوک به 007 است.

وی هنگام بازگشت به روسیه دستگیر شد زیرا سرویس زندان او را به عدم ارائه خود به قاضی ناظر در مسکو ، همانطور که در تصمیم جنجالی سال 2014 پیش بینی شده بود ، متهم کرد و خواستار لغو آزادی زودهنگام حریف شد. سالها زندان (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA