تونس: 30 سال زندان به خاطر مشترک – آفریقا

[ad_1]

(آنسا) – تونس ، 30 ژانویه – حکم بدوی اخیر 30 سال زندان توسط دادگاه الکف علیه سه جوان به اتهام بازداشت و مصرف مواد مخدر ، به ویژه ماری جوانا ، در ملا public عام.
طبق گفته سخنگوی دادگاه ال كف ، فائوزی داوودی ، به این سه جوان حداكثر مجازات داده شد زیرا این ماده در یك مكان عمومی مانند استادیوم مصرف شد ، جایی كه این سه نفر متعجب شدند. در واقع ، تمام شرایط وخیم آور این پرونده در مورد جوانان اعمال شد.
زيد غني ، معاون حزب عطايار به نفع آنها از رئيس جمهور خواست كه به اين سه نفر عفو فوق العاده بدهد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA