تهدید امنیتی ، Capitol Hill قفل شده است – آمریکای شمالی

[ad_1]

(آنسا) – واشنگتن ، 18 ژانویه – کل منطقه کاپیتول هیل ، جایی که کنگره آمریکا در آن واقع شده است ، پس از هشدار امنیتی قفل شده است. بر اساس گزارش های اولیه ، زنگ خطر در اثر آتش سوزی در همان حوالی ایجاد شده است. (ANSA)

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA