ترامپ ، ما تسلیم نخواهیم شد ، هرگز پیروزی را قبول نمی کنیم – آمریکای شمالی

[ad_1]

(آنسا) – واشنگتن ، 6 ژانویه – پیروزی “ما هرگز تسلیم نخواهیم شد ، هرگز اعتراف نخواهیم کرد”: دونالد ترامپ اولین حضور خود را در مقابل چندین هزار هوادار جمع شده در پارک جنوب کاخ سفید برای تظاهرات ضد تقلب “نجات آمریکا” انجام داد. وی با استفاده از شعار “سرقت را متوقف کنید” گفت: “ما با استفاده از رای سرقت را متوقف خواهیم کرد”. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA