بولسونارو استفاده از سلاح برای محافظت از مالکیت خصوصی – آمریکای لاتین را توجیه می کند

[ad_1]

(آنسا) – برزیل ، 10 مه – رئیس جمهور برزیل ، جائر بولسونارو امروز دفاع خود را با استفاده از سلاح های خصوصی توجیه کرد.

رئیس دولت گفت: “مالكیت خصوصی مقدس است: اگر به آن حمله شود ، باید واكنشی از سوی افرادی كه آن را تحمل می كنند وجود داشته باشد.”

از زمان پیوستن به دولت در ژانویه 2019 ، بولسونارو چندین فرمان برای تسهیل خرید و حمل اسلحه گرم صادر کرده است ، درست همانطور که در کارزار انتخاباتی خود قول داده بود.

در فوریه گذشته ، رئیس جمهور قطعنامه های دیگری را امضا کرد که به شهروندان اجازه می دهد حداکثر شش اسلحه (از چهار سلاح) خریداری و گلوله تولید کنند. ماه گذشته ، دیوان عالی برخی از این احکام ریاست جمهوری را لغو کرد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA