برمه: تعداد کشته شدگان بیش از 800 نفر است – آسیا

[ad_1]

(ANSA) – رم ، 18 مه – تعداد قربانیان در برمه از زمان آغاز اعتراضات علیه کودتا دیروز به 802 نفر رسید: این امر توسط انجمن کمک به زندانیان سیاسی اعلام شد (Aapp).

به گفته سازمان غیردولتی حقوق بشر مستقر در تایلند ، شش قربانی دیگر در روز دوشنبه ثبت شد: افرادی که در روزهای گذشته کشته شده اند اما هنوز شمارش نشده اند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA