برمه: ایتالیا دستگیری ها را محکوم کرده و خواستار آزادی سوچی – اروپا است

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 01 فوریه – “ایتالیا موج دستگیری در میانمار را به شدت محکوم می کند و خواستار آزادی فوری آنگ سان سوچی و همه رهبران سیاسی دستگیر شده است.” این را می توان در یادداشتی از Farnesina خواند.

“خواست مردم در انتخابات گذشته به وضوح ظاهر شده و باید مورد احترام قرار گیرد. ما نگران این قطع ناگهانی روند انتقال دموکراتیک هستیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که حقوق بشر و آزادی های اساسی رعایت می شوند.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA