برمه: آنگ ​​سان سوچی در حبس خانگی ، “او خوب است” – آسیا

[ad_1]

رانگونگ – آنگ سان سوچی ، رهبر برمه ای در حبس خانگی قرار گرفت و “از سلامت خوبی برخوردار است”. این را حزب او ، لیگ ملی برای دموکراسی ، اعلام کرد.
سوچی در تاریخ یکم فوریه به عنوان بخشی از کودتای نظامی بازداشت شد.
کی توره سخنگوی گفت ، برنده جایزه صلح نوبل در خانه خود در نایپیدو ، پایتخت برمه در بازداشت خانگی است.
آنگ سان سوچی به طور رسمی به دلیل نقض قاعده تجارت هنگام خرید واکی تاکی در خارج از کشور متهم شده است. دیگر رهبران حزب به حالت تعلیق درآمدند.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA