ایالات متحده از WHO به خاطر تعهد خود به کوید آمریکای شمالی تشکر می کند

[ad_1]

(آنسا) – ژنو ، 21 ژانویه – دولت جدید ایالات متحده امروز از WHO برای رهبری خود در مبارزه با همه گیری تشکر کرد و از حمایت مالی خود اطمینان داد. آنتونی فاوچی ، ایمونولوژیست در جلسه هیئت مدیره آژانس سازمان ملل گفت ، ایالات متحده که دیروز بازگشت خود را به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد ، “قصد دارد به تعهدات مالی خود در قبال سازمان عمل کند” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA