ایالات متحده آمریکا: حمله به کنگره ، مردی با پرچم جنوبی – آمریکای شمالی دستگیر شد

[ad_1]

(آنسا) – واشنگتن ، 14 ژانویه – از جمله دستگیری های جدید پلیس برای حمله به کنگره ، کوین سیفرید است که در حالی که پرچم جنوب فدراسیون را در دست داشت جاودانه شد. دفتر نمایشگاه گزارش می دهد

تصویر این مرد – که در دلاور زندگی می کند – یکی از بیشترین تصاویر در شبکه های اجتماعی در هنگام حمله بود. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA