ایالات متحده آمریکا: حداکثر 25000 نیرو بایدن – آمریکای شمالی را مستقر کردند

[ad_1]

(آنسا) – واشنگتن ، 16 ژانویه – تقویت اقدامات امنیتی برای 20 ژانویه در کاخ سفید جو بایدن. در ابتدا برنامه ریزی شده برای خیابان های پایتخت فدرال 21000 نفر بود. (HANDLE).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA