اولین پیام از بایدنPotus ، مستقیم به کار – آمریکای شمالی

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 20 ژانویه – “زمانی که می خواهیم با بحران هایی که ما روبرو هستیم ، وقت برای از دست دادن نیست. به همین دلیل امروز به دفتر بیضی شکل می روم تا فوراً کار کنم و اقدامات جسورانه و تسکین سریع خانواده های آمریکایی را ارائه دهم. “جو بایدن در اولین توئیت خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده با حسابPOTUS که از دونالد ترامپ به ارث برده است ، نوشت.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA