انبوه: سازمان های غیردولتی ، نزدیک به 2000 معترض دستگیر شده – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 23 ژانویه – تقریباً 2000 نفر وجود دارد ، یعنی سال 1955 ، تظاهرکنندگان تاکنون اعتراضات در روسیه را برای دستگیری مخالف الکسی ناوالنی متوقف کرده اند: این توسط سازمان غیردولتی Ovd-Info پشتیبانی می شود ، که 681 بازداشت در مسکو و 274 در سن پترزبورگ. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA