انبوه: سازمان های غیردولتی ، دستگیری های اداری 750 تظاهرکننده – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 04 فوریه – از 23 ژانویه تا 3 فوریه در روسیه حدود 750 نفر به جرم شرکت در تظاهرات اعتراض به بازداشت مخالف الکسی ناوالنی به بازداشت اداری محکوم شدند: سازمان غیردولتی Ovd-Info را گزارش می دهد ، بر اساس آن دادگاه ها در مورد معترضین تقریباً 6300 روز زندان.

اعتراضات 23 ژانویه ، 31 ژانویه و 2 فوریه تخمین زد که بیش از 11000 نفر دستگیر شدند.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA