انبوه: بیش از 1300 دستگیری در جریان اعتراضات – اروپا

[ad_1]

پلیس روز گذشته 1386 دست به اعتراضات غیر مجاز در حمایت از الکسی ناوالنی داد. این در آخرین خبرنامه نیمه شب خود توسط NGO OVD-Info پشتیبانی شد. پس از اعلام حکم ، بسیاری از مخالفان دشمن با تشویق کارکنان ناوالنی برای ابراز نارضایتی به خیابان های مسکو و سن پترزبورگ سرازیر شدند. طبق چندین گزارش ، پلیس گاهی اوقات بسیار خشن واکنش نشان می دهد.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA