امتیاز Gb: توری یک صندلی کاری را بدست آورد ، ضربه اول جانسون – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – لندن ، 07 مه – اولین ضربه به نفع بوریس جانسون در دور انتخابات محلی دیروز در انگلستان ، بزرگترین ، به استثنای انتخابات عمومی. حزب محافظه کار وی در واقع کالج هارتلپول (در دیوار سرخ سابق در شمال انگلیس) را از حزب کارگر که 57 سال بعد با انتخاب جیل مورتیمر برای مجلس عوام در تنها رای ملی ، این ضربه را پذیرفته بود ، از کارگر گرفت. در مورد خدمات اداری ، کرسی ها تاکنون در دوازده شورای شورای محلی انگلیس توزیع شده اند ، در حالی که نتایج رای گیری قاطع در اسکاتلند و ولز و شهردار لندن تا فردا پیش بینی می شود. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA