الکسی ناوالنی در فرودگاه مسکو – اروپا توقف کرد

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 17 ژانویه – الکسی ناوالنی پس از فرود در مسکو توسط پلیس متوقف شد. کارگزاران از او خواستند تا برای کنترل گذرنامه او را دنبال کند. همسرش خداحافظی او را بوسید. وكیل نمی توانست او را تعقیب كند.

زمان کنونی همه چیز را به صورت زنده پخش می کند.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA