اعضای پارلمان اروپا از اردوگاه پناهندگان در بیهاک – اروپا بازدید کردند

[ad_1]

(گزارش را در ساعت 20:38 مشاهده کنید) (آنسا) – رم ، 30 ژانویه – فرنسینا از همان ابتدا تاریخ نمایندگان پارلمان اروپا در ایتالیا را برای سفر به اردوگاه پناهندگان بیهاک در بوسنی ردیابی می کرد. با تشکر از مداخله سریع سفارتخانه های ما در زاگرب و سارایوو – آموزه های آموخته شده – مشکلاتی که در ابتدا بوجود آمده بود برطرف شده است و نمایندگان پارلمان اروپا اکنون در بیهاک هستند ، جایی که با کمک سفیر میناسی ، مختصری در مورد مهاجران با IOM داشته اند. و برخی سازمان های غیردولتی ، فعال در این زمینه (ANSA).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA