اسپانیا ، کمترین گردشگران خارجی از سال 1969 تاکنون – اروپا است

[ad_1]

تأثیر ویروس کرونا در بخش گردشگری اسپانیا این کشور را بیش از نیم قرن بازگرداند: سال گذشته اسپانیا با کاهش 77 درصدی گردشگران خارجی به 18.96 میلیون نفر ، کمترین میزان از سال 1969 بود.
این را می توان از اطلاعات منتشر شده توسط موسسه ملی آمار (Ine) ، بر اساس گزارش روزنامه El Pais ، مشاهده کرد. سال گذشته نیز گردشگران 19.73 میلیارد یورو هزینه کردند که 78.5 درصد کمتر از سال 2019 بود.
در سال 1969 ، نزدیک به 21.7 میلیون گردشگر خارجی از اسپانیا بازدید کردند ، در حالی که 19.2 میلیون نفر در سال 1968 و 17.8 میلیون نفر در سال 1967 بودند.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA