اسرائیل: پرتاب موشک فشرده از غزه در کشور جنوبی – خاورمیانه

[ad_1]

(آنسا) – TEL AVIV ، 16 مه – پرتاب موشک از غزه به سراسر جنوب اسرائیل ادامه دارد. نه تنها در جوامع اسرائیلی در اطراف نوار ، بلکه در حال حاضر در Beer Sheva در ابتدای Negev. مدتی پیش ، یکی از موشک ها به یک وسیله نقلیه در اشکلون اصابت کرد – یکی از مهمترین شهرهای هدف گرفته شده در روزهای اخیر ، همراه با اشدود – همچنین باعث آسیب به ساختمانهای اطراف شد. فعلاً خبر دیگری نیست. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA