اتریش 45 گذرگاه با اسلواکی و جمهوری چک – اروپا را می بندد

[ad_1]

(آنسا) – بولزانو ، 13 ژانویه – اتریش از نیمه شب 45 گذرگاه کوچک به جمهوری چک و اسلواکی را به دلیل پیشرفت بیماری همه گیر در دو کشور همسایه بسته است.

در دستور وزیر کشور ، کارل نهامر ، ماده ای برای “حفظ نظم عمومی و امنیت” ذکر شده است.

در جمهوری چک – APA می نویسد – وقوع هفت روز 795 و در اسلواکی 374 است. رودولف انشوبر ، وزیر بهداشت اتریش ، از “داده های هشدار دهنده” صحبت می کند.

در روز جمعه ، الزام ثبت نام آنلاین برای ورودی های اتریش آغاز می شود. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA