اتحادیه اروپا: 70٪ از شهروندان را برای تابستان ایمن خواهیم کرد – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 01 فوریه – در اتحادیه اروپا “ما مقدار کامل دوز را خواهیم داشت تا هدف واکسیناسیون 70٪ تا تابستان را برآورده کنیم”. بنابراین ، ساندرا گالینا ، مذاکره کننده واکسن اتحادیه اروپا ، در جلسه استماع کمیته بودجه اتاق اروپا. گالینا توضیح می دهد که “300 میلیون دوز” فقط در سه ماهه دوم می رسد تا به “100 میلیون از اول” اضافه شود. بنابراین ایمن سازی تقریباً 200 میلیون نفر در پایان سه ماهه دوم امکان پذیر است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA