اتحادیه اروپا دستورالعمل های گواهی Covid – Europe را تصویب می کند

[ad_1]

(ANSA) – بروکسل ، 28 ژانویه – اتحادیه اروپا برای دستیابی به قابلیت همکاری در سطح اروپا ، دستورالعمل هایی را برای گواهی واکسیناسیون Covid برای اهداف پزشکی تصویب کرده است. محتوای گواهینامه های واکسیناسیون با همان مجموعه داده ها یکسان خواهد بود. این ابتکار به پیشنهاد یک کنفرانس ویدیویی هماهنگ شده از رهبران اتحادیه اروپا توسط کوید در روز پنجشنبه گذشته انجام شده است.

در همین حال ، بحث در مورد اینکه آیا می توان از گواهی نامه به عنوان گذرنامه Covid در آینده استفاده کرد ، باز است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA