اتحادیه اروپا ، ناوالنی هنگام بازدید از مسکو – اروپا از جمله برنامه های بورل است

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 02 فوریه – ژوزپ بورل ، نماینده عالی اتحادیه اروپا “می خواهد” در صورت امکان با الکسی ناوالنی “در روسیه ملاقات کند. ما در این باره با تیم او در تماس هستیم.

“ما جلسه دادرسی امروز را دنبال می کنیم. پرونده ناوالنی در سفر رئیس جمهور به مسکو موضوع بسیار مهمی در دستور کار نماینده عالی خواهد بود.” بنابراین ، سخنگوی سرویس اقدام خارجی اروپا پیتر استانو سوال کرد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA