اتحادیه اروپا ، تماس بین اما و شرکت واکسن روسی Sputnik – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 12 ژانویه – “در حال حاضر بین شرکت روسی تولید کننده واکسن Sputnik و EMA در حال برقراری ارتباط است. این شرکت هنوز درخواست مجوز بازاریابی” در اتحادیه اروپا “را نکرده است ، اما EMA در حال انجام است. تحقیقات تماس با خانه روسی “. این را سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا توضیح داد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA