اتحادیه اروپا ، تماس برای دوزهای دیگر واکسن BioNtech – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 04 ژانویه – “کمیسیون اتحادیه اروپا با BioNTech-Pfizer در تماس است تا بفهمد آیا راهی برای افزودن دوزهای اضافی علاوه بر موارد توافق شده وجود دارد.” سخنگوی کمیسیون اروپا پس از تایید اینکه شرکت دارویی قبلاً 300 میلیون ویال انتخاب کرده است ، گفت. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA