آزمایش قرنطینه برای مناطق اتحادیه اروپا با جهش فراوان – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 29 ژانویه – توصیه در مورد تشدید سفر به اتحادیه اروپا ، که مورد حمایت سفیران 27 کشور قرار گرفت و منتظر تصویب با روش کتبی است ، با توجه به پیشنهاد کمیسیون ، به عنوان آزمایشات اضافی و قرنطینه ، که برای مسافران از مناطق قرمز تیره استفاده می شود ، همچنین برای کسانی که “از مناطقی با نرخ جهش بالا وارد می شوند” Covid ، بدون در نظر گرفتن رنگ در نقشه خطر اتحادیه اروپا ، اعمال می شود. این در سندی که ANSA خوانده بیان شده است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA