آب و هوا: 2020 گرمترین سال در جهان است – اروپا

[ad_1]

2020 گرمترین سال ثبت شده در سراسر جهان بود ، همراه با 2016: سالی که یک دهه از رکورد دما را به عنوان مدرک گرم شدن کره زمین بسته است. این امر امروز توسط دفتر تغییر اقلیم کوپرنیکوس ، برنامه رصد زمین در اتحادیه اروپا اعلام شد. سال 2020 برابر با 1.25 درجه سانتیگراد بیشتر از دوره قبل از صنعت بود ، دقیقاً مانند چهار سال پیش.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA